MENU

Energianhallinta

Palmian energianhallintapalvelut muodostavat kiinteistön automaation, tekniikan ja olosuhteet huomioivan, kattavan kokonaisuuden. Energianhallintapalvelun vaiheita ovat lähtötasoselvitykset, mittaukset ja valvonta, optimointi sekä raportointi.

Energianhallinta vaiheistettuna

Automaatioselvitys​
• Selvitetään rakennusautomaation nykytila ja liitettävyys etävalvontaan​.

Asiakas saa automaatioselvityksestä kirjallisen raportin, joka sisältää parannusehdotuksia energiansäästöön.​

Sisäilmaston arviointi​
• Mitataan lämpötilat, kosteus, CO₂-pitoisuus ja valaistus​.

Tavoitteena löytää asiakkaan kiinteistön sisäilmastoa parantavia tekijöitä.

Etävalvontapalvelut​
Kiinteistön valvonta, olosuhteiden säätö ja optimointi verkon yli, tietoturvallisesti​.

Etävalvomo säästää huoltomiesten aikaa ja tuo energiansäästöjä​. Valvonta toteutetaan Palmian palvelukeskuksessa. 

Raportointipalvelut​
Raportoinnin pohjana mm. energian ja veden kulutuksen mittaus sekä erilaiset järjestelmäraportit​.

Mittauksilla opitaan kiinteistön käyttäytyminen​ ja tähdätään energian kulutuksen optimointiin.

Energiaremontti​
Tehdään energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä taloteknisiin järjestelmiin.​

Kaiken tarkoitus on säästää energiaa ja parantaa olosuhteita.

Kohteeseen ja kiinteistön käyttäjien tarpeisiin sopiva palvelukokonaisuus määritellään yhdessä asiakkaan ja Palmian asiantuntijan kanssa. Useista osapalveluista on mahdollista koota palvelukokonaisuus, joka parhaiten palvelee asiakasta. Palvelutuotanto voidaan myös vaiheistaa, jolloin osa palveluista tarjotaan optiona aikaisempien palveluiden toimittamisen jälkeen.

Case: Talotekniikan kuntoselvitys saa kiitosta

Palmian talotekniikan kuntoselvitys Orimattilassa oli asiakkaalle positiivinen kokemus ja kuntoselvityksen toimenpiteiden toteuttajaksi valittiin myös Palmia.

Tutustu caseen >

Yhteystiedot

Niila Ivari

Palvelupäällikkö, valvomopalvelut

Palmian myynti

Myyntipalvelu

Vastaanottaja:

Vastaanottaja: