MENU

Huoltokirjapalvelut

Sähköinen huoltokirja ja paikannuskuvat pitävät kiinteistönomistajan ajan tasalla kiinteistön huoltotarpeesta

Sähköiseen huoltokirjaan kerätään tärkeimmät tiedot menneistä, aloitetuista ja tulevista huoltotoimenpiteistä. Näitä tietoja pystytään tarkastelemaan sekä päivittämään milloin ja missä tahansa. Huoltokirjaa täydennetään paikannuskuvilla sekä pihanhoitosuunnitelmilla, jotka meillä tuotetaan ammattipiirtäjien toimesta.

Huoltokirja on rakennuksen käyttöopas

Huoltokirja on hyvä apu kiinteistön kunnon ylläpitämisessä ja sen arvon säilyttämisessä. Sähköisen dokumentoinnin avulla pysytään kartalla rakennuksen huoltotoimenpiteistä ja mahdollisista tulevista korjauksista reaaliaikaisesti.  

Kiinteistönhoitajat pystyvät työskentelemään tehokkaammin ja helpommin, kun huoltotiedot konekortteineen ovat keskitetysti sähköisessä huoltokirjassa. Näin kiinteistöhuollon töiden kirjaaminen, seuranta ja raportointi hoituu kätevästi, tehokkaasti sekä reaaliaikaisten tarpeiden mukaan. 

Huoltokirjapalvelu 

 • Tuotamme asiantuntijapalvelua mm. kiinteistönomistajille, -käyttäjille, huoltohenkilöille sekä isännöitsijöille 
 • Tuotamme paikannuskuvia ja pihanhoitosuunnitelmia  
 • Tuotamme asiantuntijapalveluna huoltokirjojen laadintaa ja seurantaa
 • Teemme räätälöityä huoltokirjapalvelua asiakkaiden toiveiden mukaan 
 • Järjestämme tarvittaessa koulutusta palvelun käyttöön isännöitsijöille ja kiinteistönhoitajille. 
 • Kohdekäynneillä palveluun kuuluu perustietojen kerääminen, syöttäminen ja ylläpitäminen huoltokirjaan sekä dokumentointi paikannuskuvia ja pihanhoitosuunnitelmia varten 

Jokainen kiinteistö vaatii oman, yksilöllisen huolto-ohjelmansa. Meillä on pitkä kokemus erilaisista ja eri kokoisista kiinteistöistä. Huoltokirjatiimimme on tehnyt huoltokirjojen huoltokalentereita, perustietojen keräämistä, syöttämistä, ylläpitoa, paikannuskuvien tuottamista ja pihanhoitosuunnitelmia hyvin erityyppisille kiinteistöille.  

Paikannuskuvat auttavat kiinteistöpalvelun kilpailutuksessa 

Paikannuskuvat ovat kiinteistöhuollon työkalu, jonka avulla kiinteistönhoitajan on helppo löytää laitteet, joita huolletaan ja hoidetaan.  

Selkeät ja helppolukuiset paikannuskuvat räätälöidään asiakaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Niissä näkyvät esimerkiksi sammutusjärjestelmät, lvis-tekniikka ja palotekniikka. Onpa kyse kauppakeskuksesta tai koulusta, paikannuskuvien teettäminen onnistuu aina sovitusti. 

Pihanhoitosuunnitelmat sisältävät tietoja, kuten esimerkiksi hoidettavien alueiden neliömäärät, joiden avulla esimerkiksi kiinteistöhuollon palveluita on helpompi kilpailuttaa. 

Asiakas voi tilata meiltä muun muassa  

 • paikannuskuvia 
 • poistumistiekarttoja 
 • pihanhoitosuunnitelmia
 • puhtaanapitokarttoja  
 • suunnitelmia talvikunnossapidon varalle
 • paloilmaisinkaavioita (yhdessä Palmian turvatekniikan kanssa) 

Kun käytössä on pihanhoitosuunnitelma, johon on hahmoteltu vaikkapa nurmialueet, istutusalueet ja aurausalueet neliömäärineen, pystytään helposti hahmottamaan, minkä verran ja mitä hoitoa mikäkin alue vaatii. Vastuurajat sekä tonttirajat, jotka on selkeästi esitelty suunnitelmiin, selkiyttävät myös kiinteistönhuollon tekemistä, esimerkiksi lumen aurauksissa.  

Yksinkertaisimmillaan asiakkaan tarpeen kattaa palvelu, jossa päivitetään paikannuskuvat ja luodaan konekortit. Poistumistiekartat voi myös tilata erikseen.  

”Me keräämme tiedot kohdekäynneillä ja pidämme huolta, että paikannuskuvat ovat ajantasaisia ja paikkansapitäviä. Jos kohteeseen tulee muutoksia, päivitämme ne kuviin.”

Ota yhteyttä

Palmian myynti

Myyntipalvelu

etunimi.sukunimi@palmia.fi

Lähetä viesti

Jukka Lauttanen

Palvelusuunnittelija

040 515 3604

etunimi.sukunimi@palmia.fi

Vastaanottaja:

Tutustu myös seuraaviin palveluihin