MENU

Vuosikatsaus 2016

Toimitusjohtajan tervehdys

toim_tervehdys_kuva.jpg

Kuluneen tilikauden aikana yhtiö on toteuttanut vuonna 2015 määriteltyä strategiaansa, jossa tärkeimpinä painopistealueina oli kasvu ja markkinakelpoisuuden varmistaminen, tuottavuuden nostaminen, henkilöstön hyvinvointi ja palveluiden laajentaminen.

Strategian maantieteelliseksi näkökulmaksi valittiin valtakunnan taso. Huolimatta haastavasta toimintaympäristöstä palvelualueemme laajentui vuoden 2016 aikana Helsingin ulkopuolelle mm. Espooseen, Vantaalle, Lahteen ja Turkuun.

Palmian tulevaisuuden tavoitteet perustuvat kasvun ja valtakunnallisuuden strategiaan. Toimintakulttuurin muutos, tavoitteiden kirkastaminen henkilöstölle ja uuden strategian jalkauttaminen koko yhtiön toimintaan ohjaavat tekemistä yhtiössä ja asiakkuuksien parissa. Vuosi 2016 oli muutosten vuosi: kasvun mahdollistamiseksi tehtiin useita organisaatio- ja järjestelmäuudistuksia ja palvelujen kehittäminen sekä uusien toimintamallien luominen ja käyttöönotto olivat keskiössä. Palveluvalikoimamme laajeni elokuussa koulu- ja päiväkotiruokapalveluun Uudellamaalla.

Vuoden 2016 alussa Palmian uusi brändi lanseerattiin näkyvällä kampanjalla pääkaupunkiseudulla. Uusi brändi tukee uutta Palmiaa ja erottautumista vanhasta. Näkyvyyteen ja valtakunnallisen tunnettuuden lisäämisen on myös panostettu asiakasrajapinnassa mm. kampanjoilla ja osallistumalla työnantaja- ja toimialamessuille. Elokuussa Palmian palveluille myönnettiin Avainlippumerkki. Avainlippu on Suomalaisen työn liiton merkki, joka kertoo, että palvelu on tuotettu Suomessa ja työllistää Suomessa. Palmian toiminnan kotimaisuusaste on vaadittujen laskelmien mukaan noin 80 % ja myös muut vaatimukset täyttyvät.

Vuosi 2016 on ollut kaupallisen kehittymisen vuosi. Kasvun ja markkinakelpoisuuden varmistaminen, asiakkuudet sekä palveluiden laajentaminen ovat olleet strategisen tekemisen kärkenä. Näiden teemojen parissa on koettu onnistumisia ja saatu hyviä oppimisaihioita myös tulevaisuuteen!

Nina Rokkila, Toimitusjohtaja, Palmia

Arvot, missio, visio

Palmia palvelee kaikkialla kaupungissa. Kaiken taustalla ovat arvomme, visiomme ja missiomme.

Asiat, joihin nojaten loistamme asiakkaame kanssa. 

Arvot: Kohtaamme - Kuuntelemme - Palvelemme - Kehitymme

Visio: Asiakas loistaa kanssamme Meidän asiakkaamme voi hyvin kanssamme ja huolehdimme aidosti asiakkaamme tarpeista. Kanssamme on ilo asioida. Olemme valmiita kasvamaan valtakunnalliseksi toimijaksi.

Missio: Arkihuolesi kaikki heitä! Olemme olemassa asiakasta varten. Omistaudumme aidosti asiakkaidemme hyvinvoinnille, turvallisuudelle ja viihtyvyydelle. Olemme helppo ja turvallinen kumppani arjessa. Asiakas voi keskittyä oman osaamisensa parantamiseen.

Arki hoidossa - kaikkialla kaupungissa. Palmia on nykyaikainen, asiakaslähtöinen palveluyritys, joka tarjoaa tehokkaita ja toimivia turva-, siivous-, kiinteistö- ja ravintolapalveluja, aina asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöityinä. Palvelemme noin 1500 työntekijän voimin yli tuhannessa erilaisessa kohteessa Etelä-Suomessa.

Palmia - palveleva kumppani. Toimintamme perustuu kumppanuuteen ja laajoihin palvelupaketteihin. Palvelumme kehittyvät jatkuvasti, ja jokainen asiakkaamme saa meiltä omiin tarpeisiinsa sopivat palveluratkaisut. Asiakkaamme voivat aina luottaa meihin, koska sitoudumme jatkuvasti palvelun laadun ja asiakkaan kokeman hyödyn kehittämiseen. Katsomme rohkeasti eteenpäin ja olemme valmiita laajenemaan valtakunnalliseksi toimijaksi. Haluamme menestyä – ja loistaa – yhdessä asiakkaidemme kanssa, nyt ja tulevaisuudessa.

Alan tyytyväisin henkilöstö. Palmia on tyytyväisten ihmisten työpaikka. Huolehdimme työntekijöidemme ammattitaidosta ja työn ilosta. Olemme monimuotoinen ja välittävä työpaikka, joka tarjoaa aina monipuolisia töitä ja palveluja – hyviä kehittymismahdollisuuksia unohtamatta.

Vastuullisuus

Palmia on kotimainen yritys. Noin 1500 työntekijää, joukossa 29 eri kansallisuutta, tekevät suomalaista palvelutyötä joka päivä - oli arki tai juhla.

Palmiassa vastuullisuus on paitsi periaatteellista myös sujuva osa arjen palvelutoimintaa. Käytämme Reilua ja luomua, säästämme vesistöjä pesuaineita ja tiskikertoja vähentämällä ja maksamme veromme Suomeen.

Palmian palvelut tuotetaan Avainlippumerkin alla. Avainlippu on Suomalaisen Työn Liiton merkki, joka kertoo, että palvelu on tuotettu Suomessa ja työllistää Suomessa. Palmian palveluille myönnettiin oikeus Avainlippumerkkiin elokuussa 2016. Palmian toiminnan kotimaisuusaste on vaadittujen laskelmien mukaan noin 80 % ja myös muut vaatimukset täyttyvät. Palmia on kokonaan suomalaisessa omistuksessa, ja olemme toimialueellamme merkittävä työllistäjä tarjoten työtä noin 1500 henkilölle. Meille on tärkeää, että maksamme veromme Suomeen ja rakennamme silläkin tavoin suomalaista yhteiskuntaa.

Avainlippumerkkillä haluamme tuoda palveluidemme suomalaisen alkuperän näkyväksi. Jotta palveluyritys saa käyttää avainlippua toimintansa yhteydessä, on sen toiminnan kotimaisuusasteen oltava vähintään 50 %. Yrityksellä on lisäksi oltava merkittävä kotimainen omistus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin on sijaittava Suomessa.

Palmian tavoitteena on alan paras henkilöstö­tyytyväisyys vuonna 2020.

Henkilöstö

Panostamme kokonaisvaltaisesti henkilöstön työhyvinvointiin sekä osaamisen ja palkitsemisen kehittämiseen.

Palmian yhtenä strategisena tavoitteena on, että Palmialla on toimialan tyytyväisin henkilöstö. Panostusta henkilöstön työhyvinvointiin sekä osaamisen kehittämiseen jatkettiin edelleen. Palkitsemisohjelma valmistui loppuvuodesta. Vuoden 2016 aikana toteutettiin mittava henkilöstötietojärjestelmien uusiminen, ja sen myötä myös useita HR-prosesseja päivitettiin. Työhyvinvointia mitattiin TTL:n Parempi Työyhteisö -tutkimuksella.

Työkykyjohtamisella pyrimme ennaltaehkäisemään sairauspoissaoloja ja ylläpitämään työntekijöiden työkykyä. Suurin osa työtehtävistä on fyysisesti kuormittavia ja työkyvystä huolehtiminen näissä tehtävissä on tärkeää. Muun muassa työajan kevennyksillä ja muutoksilla tehtävänkuvassa tuetaan osatyökykyisten työntekijöiden työssä jaksamista. Työkykyjohtamisessa tehdään tiivistä yhteistyötä työterveyden, työsuojelun, esimiesten ja HR:n välillä. Sairauspoissaoloprosentti oli 5,3 %.

Palmiassa panostetaan henkilöstön osaamisen kehittämiseen merkittävästi. Henkilöstöä kannustetaan osallistumaan pitkäkestoisiin, tutkintoon johtaviin koulutuksiin. Palmia tukee henkilöstönsä kouluttautumista oppisopimuksella oman ammattialansa tutkintoihin. Vuoden 2016 aikana erilaisia ammatillisia perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoja suoritti noin 100 työntekijää. Vuoden 2016 lopussa Palmian palveluksessa oli 1398 työntekijää, joista 94 % oli vakinaisessa työsuhteessa. Naisten osuus henkilöstöstä oli 48 %. Lähtövaihtuvuus oli 10 %.

Palvelut

Palmia on siellä, missä ihmisetkin. Ravintola-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelumme pitävät arjen pyörät pyörimässä kaikkialla kaupungissa.

Tuki ja turva.

Turva- ja kiinteistöpalvelut

Palmia on tukena kaupungin arjessa. Ylläpidämme ja huollamme satoja kiinteistöjä. Takaamme ihmisten turvallisuuden kiinteistöissä ja julkisissa tiloissa.

Palmian turva- ja kiinteistöhuoltopalvelut yhdistettiin alkukesästä ja syyskuussa uusi liiketoimintayksikkö organisoitiin asiakaslähtöisesti palveluittain. Liiketoimintayksikön muodostavat nyt viisi erillistä palvelukokonaisuutta: turvallisuupalvelut, valvomopalvelut, talo- ja turvatekniikan palvelut sekä kiinteistöhuoltopalvelut ja tapahtumatumaturvallisuuspalvelut. Palvelutuotantoa tukevat kehitys- ja asiantuntijapalvelut sekä hankintapalvelut.

Palmian asiakkaat saavat kustannustehokkaita ja ekologisesti suunniteltuja kiinteistö- ja turvallisuuspalveluja uusimman teknologian ja osaavan henkilöstön avulla. Palvelut räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan, ja asiakas saa kaiken huoltoon, hoitoon ja turvallisuuteen liittyvän samasta paikasta. Suunnittelemme ja toteutamme palvelumme asiakkaan tunnistettujen tarpeiden pohjalta yhdistäen laajaa palvelutarjoamaamme, nykyaikaista teknologiaa ja henkilökuntamme ammattiosaamista joustavasti ja kustannustehokkaasti.

Turvallisuuspalvelumme vastaa mm. metron ja julkisen liikenteen järjestyksenvalvonnasta sekä Helsingin kaupungin pysäköintiautomaattien uudistamisesta. Aurinkokiven monitoimitalossa Vantaalla Palmia vastaa kaikesta kohteen palvelutoiminnasta: turvallisuudesta, siivouksesta, kiinteistönhoidosta ja ravintolapalveluista. Uudesta palvelukokonaisuudesta on vastuu turva- ja kiinteistöpalvelujen palvelupäälliköllä. Olemme syventäneet asiakasyhteistyötämme energiansäästöön liittyvissä kysymyksissä ja olemme mukana Helsingin energiansäästöneuvottelukunnan toiminnassa. Aloitimme rakennusautomaation etävalvonnan selvitystyön yhteistyössä Helsingin kaupunkikonsernin eri hallintokuntien kanssa. Palvelutuotantomme laajeni kesällä pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, kun laajensimme toimintaamme Lahteen.

Syö hyvin.

Ravintolapalvelut

Palmia on siellä, missä ruokaillaan. Tarjoamme tuhansia lounaita päivittäin ympäri Helsinkiä.

Palmian ravintolapalvelussa teemme ruokaa parhaista ja puhtaista raaka-aineista, vastuullisin periaattein. Ravintolapalvelut tuottaa lounas-, kahvila-, kokous- ja edustuspalveluja sekä mukaan myytäviä tuotteita. Tehtävämme on tukea palvelujen tuottamisella asiakkaan yritystoimintaa. Jokainen ravintola suunnitellaan asiakkaan kanssa yhdessä niin valikoiman kuin ulkoisten puitteidenkin osalta.

Toimintavuoden aikana panostimme paitsi asiakaspalveluumme ja palvelutoimintaamme, myös erityisesti vastuullisuuteen. Tästä hyvänä esimerkkinä on osallistuminen Puhdas Itämeri -kampanjaan John Nurmisen Säätiön kanssa kehittämällä Palmialle oma särkikalatuote.

Vastuullista toimintatapaamme tukee myös aiemmin lanseeraamamme Ruokalasta ravintolaksi -konsepti, jossa luovuimme tarjottimista ja voimme yhdessä vähentää veden ja pesuaineen kulutusta. Ravintoloissamme käytössä oleva ”yhden lautasen taktiikka”-malli helpottaa oikeaoppista ruokailua tukevan lautasmallin kokoamista tarjolla olevista ruokalajeista ja salaateista.

Kehitystyötä on tehty paitsi reseptien osalta, myös tarjoamalla asiakkaille uusia toimintatapoja kuten ottamalla käyttöön Palmia Lounas -sovellus, jolla asiakkaat voivat seurata ruokalistoja ja antaa vaivattomasti palautetta ravintoloille.

Ravintolapalvelujen liikevaihtoon kasvua toivat uudet ravintolat. Avasimme mm. opiskelijaravintola Bistro Pointin Porvooseen ja Ylelle Kahvila Piccolon. Loppuvuodesta alkaneet Kaupungintalon ravintolan remontti ja uusien tulevana vuonna avattavien uuden tyyppisten ravintoloiden suunnittelu sekä Palmian yhteinen ERP-järjestelmäprojekti ovat vaatineet voimakasta panostusta. Ravintolapalveluissa olemme lisänneet resursseja paitsi operatiiviseen toimintaan myös ravintoloiden tuki- ja kehityspalveluihin.

Kaikki kunnossa.

Toimitilapalvelut

Palmia huolehtii tiloista ja niiden käyttäjistä. Siivoamme yli miljoona neliötä päivittäin. Järjestämme sadoille lapsille ravitsevan ruokailuhetken koulu- tai päiväkotipäivän aikana.

Vuoden 2015 lopulla ryhdyimme suunnittelemaan tunnistettujen asiakastarpeiden pohjalta palvelujemme laajentamista toimitilapalveluiksi ja toteutimme organisaatiouudistuksen. Toimitilapalvelutoiminta aloitettiin vuoden 2016 alussa, jolloin siirryimme alueorganisoitumismalliin. Siivouspalvelujen lisäksi liiketoimintayksikköön kuuluu koulujen kouluisäntäpalvelut sekä sairaaloiden logistiikkapalvelut.

Toimintavuoden aikana palveluvalikoimaamme laajentui kilpailutusten myötä kunnallisen koulu- ja päiväkotiruokapalvelun piiriin ja voitimme kilpailutuksissa myös uusia siivouspalvelukohteita. Palvelutoiminta laajeni Vantaalle, Nurmijärvelle ja Lahteen. Nostimme kehitysteemaksi eri ammattiryhmien monipalveluyhteistyön ja tiimityöskentelyn. Vantaan Aurinkokivi-monitoimitalossa aloitettiin Palmian toteuttamana monipalvelumalli, jossa työskennellään tiimissä tuottaen kouluisäntä-, siivous- ja koulu- sekä päiväkotiruokapalveluja. Toimintamalli on herättänyt laajasti kiinnostusta ja olemme saaneet erittäin hyvää palautetta.

Merkittävä vuoden aikana voitettu uusi sopimus on Helsingin kaupungin liikennelaitoksen läntisten metroasematilojen siivoussopimus, joka täydentää hienosti aiemmin voittamaamme siivoussopimusta. Palveluajatuksemme on, että me hoidamme kohteiden tukipalvelut ja näin mahdollistamme asiakkaan onnistumisen omassa ydintoiminnassaan. Suunnittelemme ja toteutamme palvelukokonaisuudet asiakkaiden tunnistettujen tarpeiden pohjalta yhdistelemällä palvelujamme sekä henkilöstömme osaamista joustavasti ja kustannustehokkaasti. Tuottamamme palvelut on sertifioitu niin ISO 9001 -laatustandardin kuin ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Toinen toimintavuotemme osakeyhtiömuodossa onnistui tunnuslukujen ja operatiivisen toiminnan mittareilla arvioiden hyvin.

Tärkeimmät tapahtumat 2016

Tammikuu

Brändi julkaistaan

tammikuu.jpg

Palmian liiketunnukselle uusi ulkonäkö ja Palmian nettisivujen julkaisu 16.1.2016, toimitilapalveluista tulee Palmian suurin liiketoimintayksikkö organisaatiomuutoksen myötä, Palmian ravintolat saavat uuden Palmia-ilmeen ja ikkunateippaukset.

Helmikuu

Järjestelmäuudistukset alkavat

helmikuu.jpg

Palmian päätoimisto saa uudet logot ja brändiuudistus jatkuu. Palmian järjestelmäuudistusten työstö alkaa.

Maaliskuu

Henkilöstöjuhla

maaliskuu.jpg

Uuden Palmian ensimmäinen henkilöstöjuhla vietetään Konepaja Brunossa, Palmian autot saavat uuden ilmeen ja henkilöstölehti Palmikosta tulee Oma Palmikko.

Huhtikuu

Arvotyöskentelyn tulos

huhtikuu.jpg

Palmian arvotyöskentelyn tuloksen avaaminen koko henkilökunnalle: järjestetään henkilöstöinfot ja kaikille postitetaan palmialaisen käsikirja.

Toukokuu

Perinteinen Lintsi-päivä

toukokuu.jpg

Linnanmäkipäivä henkilökunnalle, Palmia siirtyy Office365:n käyttäjäksi ja irtautuminen Helsingin kaupungin järjestelmistä alkaa konkreettisesti. Palmian asiakastilaisuus järjestettiin Kukan päivänä Kuntatalolla.

Kesäkuu

Organisaatio kehittyy

kesakuu.jpg

Ruokapalvelujen kehityspalvelut vahvistuvat, myynnin organisaatio muuttuu ja kasvaa uusien rekrytointien myötä, turva- ja kiinteistöpalvelujen organisaatio muotoutuu uudelleen palvelujen järjestämisen tueksi.

Heinäkuu

Laajentumiset alkavat

heinakuu.jpg

Palmian kiinteistöpalvelut laajentaa toimintaansa Lahteen aloittaen palvelutoiminnan laajentumiset pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Elokuu

Koulu- ja päiväkotiruoka palveluvalikoimaan

elokuu.jpg

Uusia kohteita avataan: Aurinkokiven monitoimitalon avaus Vantaalla – mukana kaikki Palmian palvelut. Koulu- ja päiväkotiruokapalvelu alkaa Nurmijärvellä ja uusi opiskelijaravintola avaa Porvoossa. Rekrytointitiimi esitteli Palmiaa Upinniemen varuskunnassa yritysten yhteistapahtumassa.

Syyskuu

Monilla messuilla

syyskuu.jpg

Palmia osallistuu aktiivisesti messuille, Kuntamarkkinat Helsingissä ja Terveys- ja talouspäivät Kuopiossa ja samassa yhteydessä Palmian uusi brändi on näkyvästi esillä katukuvassa molemmissa kaupungeissa. Turva- ja kiinteistöpalvelujen uusi organisaatio julkistetaan.

Lokakuu

Uusi intra käyttöön

lokakuu.jpg

Uuden intran avaus, jatkovuokrasopimuksen allekirjoittaminen päätoimiston liiketiloista, henkilöstön virkistystilaisuus Teatteri Forumissa.

Marraskuu

Siivouspalvelut Turkuun

marraskuu.jpg

Palmia voittaa Turun kaupungin siivouskohteita kilpailutuksessa, Office365 otetaan käyttöön ja pilvipalvelusta tulee jokapäiväinen työväline kaikille palmialaisille. Palmian rekrytointi oli mukana opiskelijoille ja nuorille suunnattuilla valtakunnallisilla Studia-messuilla.

Joulukuu

Uudet verkot

joulukuu.jpg

Palmia irrottautuu Helsingin kaupungin verkosta, uusi palkanlaskennan toimija laskee Palmian joulukuun palkat, Helsingin Kaupungintalon ravintolan remontti alkaa.