MENU

Ajankohtaista

Puhtausalan tutkintokoulutuksen opiskelijat tutustuvat rakennuksen pohjapiirrokseen

Innovaatio uudistaa siivousalan koulutuksen toteutustapaa

21.11.2022 16:17

Palmian toimitilapalveluissa työn ohessa suoritettava tutkintokoulutus uudistaa siivousalan koulutuksen toteutustapaa. Olemme mukana Vuoden Puhtausteko 2022 -kilpailun finaalissa.

Käynnistimme keväällä 2022 uudella tavalla työn ohessa suoritettavan ammattitutkintoon johtavan koulutuksen. Se suunnattiin toimitilapalveluidemme monikulttuurisille työntekijöille, sillä halusimme kehittää heidän ammatillista osaamistaan. Ensimmäinen englanninkielinen pilottikoulutus on loppusuoralla ja opiskelijat sekä Palmian omat kouluttajat ovat olleet innoissaan.

Ammatillinen tutkinto nopeasti 

Tavoitteemme oli huomioida monikulttuuristen työntekijöidemme tarpeet entistä paremmin. Tiivistimme tutkinnon läpimenoa. Haimme mallia Ruotsista joustavaan, normaalia ammattikoulutusta lyhyempään koulutukseen. Teoria-aineistot ja kokonaisuus muokattiin Palmian tiimin toimesta Suomeen sopivaksi, lainsäädäntömme ja paikalliset ohjeistukset huomioiden.

Pääosa tutkinnosta suoritetaan joustavasti verkossa, ja täydennetään lähiopintopäivillä. Opiskelu tapahtuu pääosin työpaikalla päivittäisissä työtehtävissä, ja työpaikkaohjaajilla on oppimisessa tärkeä rooli. Lisäksi opiskelija osallistuu ohjattuun lähi- ja verkko-opetukseen, sekä verkossa tapahtuvaan itseopiskeluun. 

Tutkinto pätevöittää, kotouttaa ja vastaa asiakasvaatimuksiin

”Toimitilapalveluissa pääkaupunkiseudulla 85 % työntekijöistä on kotoisin muualta kuin Suomesta. Ammattitutkinto tuo muodollista pätevyyttä, joka mahdollistaa etenemisen, nostaa työntekijöiden motivaatiota ja auttaa integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan”, kertoo kehityspäällikkö Mari Ahlgren. “Lisäksi uudistuksen taustalla on asiakastarve, sillä puhtausalan palvelujen kilpailutusvaatimuksissa vaaditaan työntekijöiltä ammattitutkintoa.”

Yhteistyötä Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan kanssa

Puhtaus- ja kiinteistöalan ammattitutkintoon (toimitilahuoltaja) tarvittava työssä oppimisen ohjaus ja osaamisen näytöt järjestetään yhteistyössä Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan kanssa oppisopimuskoulutuksena. Näytöt annetaan sujuvasti opiskelijan omien työtehtävien yhteydessä ja arvioinnin tekevät yhteistyössä Keudan ja Palmian edustajat. 

Lisätietoja: kehityspäällikkö Mari Ahlgren, mari.ahlgren(at)palmia.fi, p. 040 652 8298.

Palmia on finaalissa kahden muun ehdokkaan kanssa Puhtausalan vuoden teko 2022 -kilpailussa. Puhtausala ry:n järjestämän kilpailun voittaja julkaistaan Puhtauspäivänä 2.12.
Lue lisää kilpailusta

Uutiseen liittyvät palvelut