MENU

Ajankohtaista

Viremittaus strategisen työhyvinvoinnin mittarina Palmiassa

3.12.2020 14:15

Lue yhteistyökumppanimme Innolinkin kirjoittama artikkeli Palmian viremittauksesta

Päivittäisjohtamista hyvällä vireellä

”Korkea asiakastyytyväisyys ja vireä työntekijä–, esimies- ja johtajakulttuuri ovat keskeisiä strategisia tavoitteita Palmian parin tuhannen työntekijän ja yli tuhannen kohteen organisaatiossa. Työkaluja vaativaan laajan organisaation työyhteisön vireen ja vuorovaikutuksen kehittämistyöhön on löytynyt vuoden 2019 huhtikuusta alkaen Innolinkin viikoittaisesta henkilöstön ja esimiesten viremittauksesta sekä vuonna 2019 toteutetusta Tiedon Virittämö -valmennuksesta.

Korkean asiakastyytyväisyyden ja vireän työkulttuurin edistämiseksi viremittaus on otettu osaksi Palmian strategiaa tukevaa mittaristoa. Mitattavalla tiedolla tuetaan innovatiivisen, innostavan, sitoutuneen, tehokkaan ja menestyvän toimintaympäristön luomista ja uusien mahdollisuuksien löytämistä. Vuonna 2019 Palmialla asetettiin tavoitteeksi viremittauksen tulosten nousu kahdessa vuodessa. Tavoite on saavutettu jo vuodessa.”