MENU

Ajankohtaista

Palmia mukana Ateria 2016 -tapahtumassa

8.11.2016 11:21

Julkisen ruokapalvelun ammattilaisille kohdistettu Ateria 2016 -tapahtuma järjestetään Helsingissä Wanhassa Satamassa tänään 8.11. Aterian ohjelmasisällössä puhutaan tänä syksynä monikulttuurisuudesta työpaikoilla.

Teemaan näkökulman tarjoavat yhtäältä maahanmuuttajien kouluttajien edustaja ja toisaalta itse maahanmuuttajia työllistävä taho. Kolmas näkökulma on mitä monikulttuuriset työntekijät edellyttävät esimiesten osaamiselta. Ateriassa palkitaan myös ammattikeittiölle suunnatun Vuoden keittiöteko -kilpailun voittaja, joka valitaan 38 ehdokkaan joukosta.

Esimerkkinä Palmian metrosiivous

Palmia tuo ohjelmasisältöön maahanmuuttajia työllistävän tahon näkökulman. Palmia työllistää runsaasti maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä, ja henkilöstö edustaakin 29 eri kansalaisuutta. Noin 30 prosenttia puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea.

Tapahtumassa palvelupäällikkö Anne Kohonen kertoo Helsingin metron siivouksesta ja valottaa siinä työskentelevän tiimin onnistumisia. Metrosiivouksen toimeksiannossa työskentelee toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa 26 toimitilahuoltajan monimuotoinen joukkue. Iältään 23-67 -vuotiaat miehet ja naiset edustavat kahtatoista eri kansallisuutta.

Metroasemien toimitilahuoltajat ovat motivoituneita ammattilaisia, jotka ovat ylpeitä tekemästään työstä. Palvelupäällikkö Anne Kohosen mukaan kuluneen vuoden aikana työntekijöiden vaihtuvuus on ollut vähäistä.
- Työntekijöiden hyvä viihtyminen näkyy myös vähäisinä sairauspoissaoloina. Hyvää henkeä ja motivaatiota lisää varmasti sekin, että koneet ja muut työvälineet ovat uusia ja laadukkaita, Kohonen kertoo.

Palmian toimitusjohtajan Nina Rokkila toimii yhtenä puheenjohtajana tapahtumassa.  

Uutiseen liittyvät palvelut