MENU

Ajankohtaista

TIETO2022-harjoitus alkoi – Palmia Oy mukana

17.02.2022 11:18

TIETO22-harjoitus on Suomen suurin yritysten ja viranomaisten yhteistoimintaharjoitus laajojen kyberhäiriöiden varalta.

TIETO22 on vuoden 2022 aikana toteutettava laaja kyberturvallisuusharjoitus, jossa kehitetään osallistujien jatkuvuudenhallintaa, varautumista ja kriisiviestintää kyberhäiriötilanteissa. Varautumista vaativia kyberuhkia ovat esim. erilaiset haittaohjelmat, kiristys ja informaatiovaikuttaminen.

Harjoituskokonaisuus on useiden toimialojen yhteinen ja korostaa häiriötilanteisiin varautumista sekä erityisesti yhteistyötä yritysten ja viranomaisten kesken. Palmia Oy osallistuu harjoitukseen.

Erityishuomion kohteena on tällä kertaa finanssiala, jolla on yhteiskunnassamme keskeinen rooli
maksuliikenteen ylläpitäjänä, ja jonka toiminnot ovat pitkälti digitalisoituneita. Mukana on yrityksiä myös muilta huoltovarmuuden kannalta kriittisiltä toimialoilta, harjoittelevien toimialojen keskeiset tele- ja ICT- palveluntuottajat, vartiointiliikkeet ja media ala. Lisäksi harjoitukseen osallistuvat toimialoista vastaavat sektoriviranomaiset sekä Huoltovarmuuskeskus, Traficom Kyberturvallisuuskeskus, Poliisi ja Puolustusvoimat.

Joka toinen vuosi järjestettäviä TIETO-harjoituksia organisoi Huoltovarmuusorganisaation Digipooli.

Lisätietoja harjoituksen sivuilta