Ajankohtaista

Palmian vastuullisuustavoitteet ohjaavat arjen toimintaa

31.01.2023 08:30

“Olemme luoneet ja koonneet yhteen vastuullisuusohjelmamme vuosille 2022-2024”, kertoo laatu- ja vastuullisuuspäällikkö Jaana Kujala Palmiasta. “Olemme kyllä koko ajan tehneet vastuullisia tekoja kaikissa liiketoiminnoissamme, mutta nyt olemme tarkentaneet tavoitteet ja mittarit omalle toiminnallemme”.

Vastuullisuusohjelman pohjan luovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joista Palmia erityisesti seuraa 12 tavoitetta. Palmian vastuullisuuden osa-alueet ovat ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu sekä taloudellinen ja asiakasvastuu. Jokaiselle liiketoiminnalle eli toimitila-, ravintola- ja ruoka-, kiinteistö- ja turvallisuuspalveluille, on asetettu omat tavoitteet näistä alueista. Vastuullisuutemme toteutuu jokaisen liiketoiminnan arjessa ja jokainen palmialainen yhdessä muiden kanssa osallistuu siihen.

Vastuullisuuden kehittäminen

“Vastuullisuus kehittyy palvelutoimintaa kehittämällä”, sanoo Kujala. “On yhdistettävä uusia toimintatapoja, uusia teknologioita ja uusia palveluita”.

“Olemmekin panostaneet erityisesti digitalisaatioon sekä siivouksessa että sairaalaruokailussa. Siivouksessa otimme käyttöön CleanPilot-ohjelman, joka kertoo mm. reaaliaikaisen tiedon eri tilojen siivoustarpeesta. Ohjelman läpinäkyvyydestä hyötyvät sekä asiakas, tilojen käyttäjä että toimitilahuoltaja. Työtehtävät voidaan kohdentaa oikein, oikeaan aikaan ja riittävällä resurssilla”.

“Sairaalaruokailussa toteutamme Potilasruokailun valinnanvapaus -palvelua. Se luo sairaalan asiakkaalle mahdollisuuden valita mieluinen ruoka ja samalla se tukee hoidollisia tavoitteita ja asiakkaan tervehtymistä. Palvelu toteutetaan yhdessä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kanssa”, Kujala kertoo. Palmian ravintola- ja ruokapalvelut on toteuttanut pitkään myös ruokahävikinseurantaa yhteistyössä sopimuskumppaneiden kanssa.

Vastuullinen yhteistyö

“Vastuullisuuteemme liittyy myös asiakkaidemme erilaiset vastuullisuushankkeet ja -tavoitteet, joiden toteuttamiseen osallistumme. Haluamme sovittaa yhteen Palmian, asiakkaidemme sekä heidän asiakkaidensa kuin myös muiden sidosryhmiemme tavoitteet ja odotukset”, jatkaa Kujala. “Asiakaskaupungeillamme on esimerkiksi hiilineutraaliusohjelmia, jotka ohjaavat palvelujen tuottamista heille”.

“Vastuullisuutta toteutetaan yhdessä kaikkien osapuolten kanssa, kukaan ei siihen yksin pysty. Yhteistyö tuo voimaa, uusia ideoita ja kehityshankkeita sekä toteuttamisen iloa”, toteaa Jaana Kujala.

Lisätietoja:
laatu- ja vastuullisuuspäällikkö Jaana Kujala, [email protected] 

Uutiseen liittyvät palvelut

// %>