MENU

Vastuullisuusohjelman synty

Olemme Palmiassa tehneet paljon vastuullisia asioita kaikissa liiketoiminnoissa, mutta yhtenäistä ohjelmaa ei ole aiemmin ollut. Niinpä tarkensimme vastuullisuuden nykytilanteen ja asetimme tavoitteet, mittarit sekä konkreettiset toimenpiteet vuosille 2022-2024. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet luovat viitekehityksen vastuullisuustoiminnallemme. 

Palmian arvot: kohtaamme, kuuntelemme, palvelemme, kehitymme.

Vastuulliseen palvelutoimintaamme vaikuttavat tekijät

Palmian yhteiskunta- ja yritysvastuulla  viittaamme kestävän kehityksen edistämiseen yrityksessämme. Toimintamme on luotettavaa, taloudellista, yhteiskunnallisesti hyväksyttävää ja ympäristöä kunnioittavaa. Sitä ohjaavat lait, asetukset ja suositukset sekä ay-liikkeen ja yritysten väliset puitesopimukset sekä omat toimintaohjeemme. 

Toimimme mahdollisimman kestävällä tavalla ja sovitamme yhteen Palmian, asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme tavoitteet ja odotukset. Asiakassopimukset määrittävät palvelutoimintaamme.

Laatupolitiikkamme luo periaatteet, joiden mukaisesti ohjaamme ja kehitämme toimintaamme ja ympäristöpolitiikkamme puolestaan antaa kehyksen vastuullisuusohjelmalle, jossa määrittelemme tavoitteet työllemme.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet luovat viitekehyksen vastuullisuustoiminnallemme ja kaikki liiketoimintamme edistävät yhdessä vastuullisuutta. 

Toimintaympäristöön ja vastuullisuustoimintaan vaikuttavat keskeisimmät megatrendit

Ilmastonmuutos: ympäristö, tuotanto, saatavuus ja hinnat, elintavat
Digitalisaatio: robotiikka, tekoäly, innovaatiot, järjestelmät
Työvoimatilanne: työntekijöiden saatavuus, töiden ja tekijöiden kohtaaminen, koulutus, veto- ja pitovoima
Maailmantilanne: talous, energia, sodat, pandemiat

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Haluamme jatkuvasti kehittää vastuullista arkea ja tässä meillä on pohjana YK:n Kestävän kehityksen ohjelma. Ympäristön, talouden ja ihmisten hyvinvointiin liittyviä tavoitteita on yhteensä 17, joista Palmia keskittyy tarkemmin 12 tavoitteeseen: terveyttä ja hyvinvointia, hyvä koulutus, sukupuolten tasa-arvo, edullista ja puhdasta energiaa, ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja, eriarvoisuuden vähentäminen, kestävät kaupungit ja yhteisöt, vastuullista kuluttamista, ilmastotekoja, vedenalainen elämä, yhteistyö ja kumppanuus.

Palmian vastuullisuuden osa-alueet

Ympäristövastuu sisältää hankintojen vastuullisuuden, operatiivisen toiminnan vastuullisuuden sekä kaikkien palmialaisten ympäristökoulutuksen ja -tietoisuuden.

Ympäristötyötämme ohjaa ISO 14001 -standardin mukainen sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Ympäristösitoumuksessamme olemme määritelleet tavoitteeksi vähentää ympäristövaikutuksia tuote- ja palvelukehityksessä.

Sosiaaliseen vastuuseen kuuluu henkilöstön hyvinvointi, työturvallisuus, hyvä esihenkilötyö, vastuullisuuskoulutus ja -tietoisuus, tasa-arvo, yhdenvertaisuus, ammatillinen kehittyminen, yhteiskunnallinen vuoropuhelu ja yhteistoiminta sekä oikeudenmukaisuus.

Taloudellisen vastuun ja asiakasvastuun sisällä ovat taloudellinen tulos, asiakkaiden tyytyväisyys ja palvelujen toimitusketjun vastuullisuus. ISO 9001 laatujärjestelmä varmistaa tuotelaadun ja palvelutoiminnan vastuullisuuden.

Jokaiselle Palmian liiketoiminnalle on asetettu omat vastuullisuustavoitteet yllä olevista osa-alueista. Vastuullisuusohjelman toteutumista seuraamme kaksi kertaa vuodessa liiketoiminnoissa sekä Palmian johtoryhmässä.

Vastuullisuustavoitteet 2022 - 2024

Ympäristövastuu / hankintojen ja operatiivisen toiminnan vastuullisuus

Toimitilapalvelut

 • lisätään ympäristömerkittyjen siivousaineiden käyttöä
 • kemikaalikuorman vähentäminen timanttilaikoin

Kiinteistöpalvelut

 • luovutaan isopäästöisistä työkoneista ja hankitaan tilalle vähäpäästöisiä leasing-koneita
 • talvikunnossapidon koneet kilpailutetaan ja edellytetään, että Stage IV -luokka toteutuu täysin
 • lisätään akkukäyttöisten pienkoneiden hankintoja polttomoottorikäyttöisten sijaan

Turvallisuus- ja kiinteistöpalvelut

 • keskitytään vastuullisiin ajotapoihin ja vähennetään autojen korjaus- ja vauriomääriä sekä -kuluja

Ravintola- ja ruokapalvelut

 • jatketaan ruokahävikin vähentämistä: ravintolat, koulut ja päiväkodit, sairaala- ja hoivaruokailu
 • Energiatehokas toimipaikka -lomake on käytössä kaikissa kohteissa
 • kehitetään uusia ilmastoystävällisiä kala- ja kasvisruokia
 • käytetään vain suomalaisia elintarvikkeita: liha, maito, tuore leipä, kananmunat, peruna
 • vältetään WWF:n kalaoppaan punaisia kaloja
 • käytetään vain sertifioitua palmuöljyä sisältäviä leivonnaisia ja jäätelöitä
 • ympäristömerkityt pesuaineet käyttöön
 • ruokakuljetuksiin ympäristöystävälliset vaihtoehdot

Ympäristö- ja sosiaalinen vastuu

Vastuullisuuskoulutus ja -tietoisuus

 • toimitilapalvelut: ympäristökoulutuksen suoritus
 • kiinteistöpalvelut ja ravintola- ja ruokapalvelut: Ammattilaisen kädenjälki -koulutussuoritus tai Ympäristöosaava-koulutus (Sykli)
 • viestintä: vastuullisuudesta viestiminen kaikissa kanavissa

Sosiaalinen vastuu

 • henkilöstön hyvinvoinnin jatkuva Viremittaus
 • sairauspoissaolojen vähentäminen
 • henkilökunnan vapaaehtoisen vaihtuvuuden vähentäminen
 • työtapaturmien vähentäminen
 • tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman noudattaminen

Asiakasvastuu ja taloudellinen vastuu

 • tavarantoimittajat ja alihankkijat: tilaajavastuulain mukainen tarkistus sopimuksentekovaiheessa ja tietojen tarkistus 12 kk:n välein
 • asiakastyytyväisyyskyselyt
 • asiakaspalautteiden hoito