MENU

Uratarinat

Palveluesimies Tatiana Koshcheeva hymyilee Business Park Duetton pihalla.

Projektisuunnittelija Tatiana Koshcheeva

Monikulttuurista siivoustiimiä johtavan Tatianan tärkeimpiä tehtäviä ovat luottaminen ja kannustaminen: ”Haluan työntekijöiden ymmärtävän työnsä tärkeyden”.

Miten yritys ja lähiesimies voivat auttaa maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä sopeutumaan suomalaiseen työskentelykulttuuriin? Palmiassa monikulttuurista tiimiä johtava Tatiana Koshcheeva kertoo, miten hän tukee ja motivoi työntekijöitään – sekä mitä hän näiltä itse toivoo ja odottaa.

"Tehokas, vastuuntuntoinen, iloinen, positiivinen, osaava ja värikäs!"

Palmian toimitilapalveluiden palveluesimiehenä työskentelevältä Tatiana Koshcheevalta eivät lopu positiiviset adjektiivit kesken, kun pyydän häntä kuvailemaan tiimiään.

Tatianan tiimissä työskentelee 35 siivousalan ammattilaista, joista yli 80 prosenttia on maahanmuuttajataustaisia. Kokonaisuudessaan Palmiassa työskentelee jopa 50 eri kansallisuutta.

Monikulttuurisessa tiimissä sekoittuvat eri kielet, kulttuurit, toimintatavat ja tietysti persoonat.

"Jokainen työpäivä on erilainen, eikä voi ikinä tietää, mitä tulee eteen. Työskentely tiimini kanssa on todella mielenkiintoista", Tatiana kiittelee.

Perehdytys alkaa jo ennen ensimmäistä työpäivää

Pietarista 12 vuotta sitten Suomeen muuttanut Tatiana aloitti työskentelyn Palmiassa osa-aikaisesti restonomiopintojensa ohella.

"Siivoustyö Palmiassa oli minulle sellainen viikonloppuharrastus", hän nauraa kertoessaan silloisesta keikkatyöstään.

Valmistuttuaan ja hetken toisaalla työskenneltyään Tatiana päätyi Palmiaan takaisin – tällä kertaa suoraan palveluesimiehen tehtävään.

"Rakastan uusiin ihmisiin ja kulttuureihin tutustumista. Toisaalta olen myös tyyppi, joka ei siedä lainkaan sotkua ympärillään. Taidan siis olla oikealla alalla!"

Tatiana sai ensikosketuksensa Palmiaan tehdessään siivouskeikkoja toimistolla opintojensa ohella.

Palmiassa noin puolet työntekijöistä on Tatianan itsensä tavoin maahanmuuttajataustaisia, ja monelle heistä tämä on lisäksi ensimmäinen työpaikka Suomessa.

Siksi työnantajalta vaaditaan perehdyttämistä paitsi työtehtäviin, myös suomalaiseen työelämään.

Tatiana kertookin, että työntekijän perehdytys alkaa Palmiassa heti siitä hetkestä, kun hän kirjoittaa työsopimuksen.

"Käymme yhdessä läpi esimerkiksi sitä, mistä palkka koostuu, miten lomat määräytyvät ja millaisia tapoja suomalaiseen työskentelykulttuuriin liittyy", Tatiana kertoo.

Positiivinen palaute ja luottamus auttavat sopeutumisessa

Lähiesimiehen tuella on suuri merkitys siinä, miten hyvin työntekijä sopeutuu ja viihtyy uudessa työympäristössä.

Siksi Tatiana pitää yhtenä tärkeimmistä vastuistaan positiivisen palautteen antamista ja työntekijöiden kannustamista.

"Siivoojat eivät välttämättä saa juurikaan positiivista palautetta, jos minä en esimiehenä sitä heille anna. Jokainen kuitenkin ansaitsee saada kiitosta työstään, varsinkin kun meillä työntekijät tekevät sitä niin valtavan hyvin."

Palautteen ohella Tatiana nostaa esiin luottamuksen tärkeyden. Hän uskoo työntekijöiden viihtyvän, kun hän ei seuraa heidän jokaista liikettään.

"Luottamus auttaa työntekijöitä myös ymmärtämään, kuinka tärkeää työtä he tekevät."

Vaatii kovasti rohkeutta rikkoa niitä sääntöjä, joiden keskellä on kasvanut.

Tatiana muistuttaa, että uuteen työskentelykulttuuriin sopeutuminen vaatii vaivannäköä paitsi työnantajalta, myös työntekijältä itseltään. Totutuista toimintatavoista poikkeaminen voi olla ihmiselle haastavaa ja pelottavaakin.

"Työntekijä on saattanut esimerkiksi työskennellä aiemmin kulttuurissa, jossa ei ole hyväksyttävää sanoa pomolle ei. Vaatii kovasti rohkeutta rikkoa niitä sääntöjä, joiden keskellä on kasvanut", Tatiana pohtii.

"Uskon kuitenkin, että oma persoona ja motivaatio ovat taustoja tärkeämpiä. Jos on ystävällinen, oma-aloitteinen ja haluaa oppia lisää, niin lähtökohdat työssä pärjäämiseen ovat hyvät."

Jokaisen työntekijän kanssa on löydettävä sopiva tapa viestiä

Tatianan mukaan erityisesti selkeä viestintä nousee tavallistakin tärkeämmäksi, kun johdettavana on ihmisiä eri kulttuureista.

"Meillä kaikki työntekijät ovat samanarvoisia, ja toisaalta kaikkien tulee noudattaa samoja pelisääntöjä. Niistä on viestittävä mahdollisimman selkeästi kaikille", Tatiana pohtii.

"Viestintä vaatii usein myös mukauttamista. Joissakin kulttuureissa ei esimerkiksi ole hyväksyttävää sanoa, ettei ole ymmärtänyt mitä toinen tarkoittaa. Jokaisen työntekijän kanssa on löydettävä sopiva tapa viestiä ja ohjata."

Tatiana on valmis auttamaan ja tukemaan työntekijöitään aina tarpeen tullen sekä pyrkii olemaan jatkuvasti läsnä näiden arjessa.

Yhteistä kieltä ei välttämättä kaikkien työntekijöiden kanssa ole etenkään työsuhteen alkuvaiheessa. Ohjeistukset ja viestit käännetäänkin Palmiassa usealle eri kielelle, ja lisäksi hyödynnetään kuvallisia ohjeita.

Sopeutumisen kannalta olisi kuitenkin tärkeää, että työntekijät oppisivat myös suomen kieltä.

Halukkaille on järjestetty Palmiassa kielikursseja, ja Tatiana kertoo pyrkivänsä rohkaisemaan ja toisinaan hieman patistamaankin tiimiläisiään puhumaan suomea myös päivittäisessä työssä.

"Usein saatan esimerkiksi lähettää kaksi samankielistä työntekijää tarkoituksella eri kohteisiin, jotteivat he ajautuisi puhumaan keskenään pelkkää äidinkieltään. Yleensä työntekijöillä on vahva halu oppia suomea, ja he ymmärtävät hyvät tarkoitusperäni."

Työntekijöiden motivaatio on suuri ylpeydenaihe

Mikä sitten on parasta Tatianan monikulttuurisen tiimin kanssa työskentelyssä?

"Tämä on varmaan klisee, mutta kyllä erilaisuutemme on rikkaus. Me kaikki tuomme tiimiimme jotain uutta ja hauskaa. Koska meillä on niin eri taustat, opimme aina toisiltamme jotakin", Tatiana iloitsee.

Tiimin parhaiden puolien pohtiminen saa Tatianan hieman liikuttumaan. Palmian porukassa kaikki ymmärtävät toistensa tarpeita ja tapoja, vaikka ne olisivat erilaisia kuin itsellä.

Työntekijöilläni on valtavan suuri motivaatio, ja se tekee minutkin todella ylpeäksi.

"Oli synnyinmaamme, äidinkielemme, uskontomme ja taustamme mikä tahansa, pystymme tekemään työtä yhdessä ja olemaan kavereita keskenämme. Tämä työ yhdistää meitä todella paljon."

Paitsi hyvä yhteishenki, myös työntekijöiden aito halu työskennellä ja oppia saa Tatianan tuntemaan suurta ylpeyttä tiimistään.

"Työntekijäni tarttuvat varauksetta sellaisiinkin tehtäviin, joihin moni muu ei suostuisi. Heillä on valtavan suuri motivaatio, ja se tekee minutkin todella ylpeäksi."

Kolmeen vuoteen on mahtunut mittaamattoman paljon

Tatianan 35 hengen tiimi on kasvanut kolmen vuoden aikana 25:lla hengellä ja hoidettavien kohteiden määrä nousi jo yli viidenkymmenen paikkeille.

"Palmian joustava toimintamalli kannustaa osaamiseen ja jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Oltuani monissa hienoissa projekteissa mukana olen kehittynyt näiden vuosien aikana valtavan paljon. Monipuolisten tehtävien myötä pääsin tutkimaan omia mielenkiinnon kohteitani, ja erityisen kiva on ollut myös se, että omaan työnkuvaan on päässyt aidosti vaikuttamaan."

Vuoden 2023 alussa Tatiana siirtyi projektisuunnittelijan rooliin, johon kuuluu erilaiset toimitilapalveluihin liittyvät projektit, uusien työntekijöiden hankinta, yhteistyökumppanuuksien kehittäminen ja sisäisten prosessien uudistaminen. Tatiana on mukana myös starteissa, uusmyyntitarjouksissa ja koulutustiimissä.

"Työn suola antoisien projektien lisäksi on ehdottomasti meidän upea porukka, hyvä ryhmähenki ja ihan mieletön meininki!", Tatiana hehkuttaa. 

Miksi Tatiana suosittelisi työtä toimitilahuollon parissa Palmiassa?

Paikat tulevat likaantumaan jatkossakin, joten meillä riittää aina töitä siivoojille! Yksi parhaista asioista Palmiassa on mielestäni se, että voimme lähettää ihmisiä opiskelemaan työn ohessa. Riippumatta iästä, kielestä ja taustasta työntekijällä on mahdollisuus oppia ja edetä.

Artikkeli on toteutettu yhteistyössä Duunitorin kanssa kesäkuussa 2020. Uratarinaa on päivitetty 26.6.2023.

Työn suola antoisien projektien lisäksi on ehdottomasti meidän upea porukka, hyvä ryhmähenki ja ihan mieletön meininki!
Tatiana Koshcheeva, projektisuunnittelija