MENU

Ajankohtaista

Päiväkoti- ja kouluruoassa maistuvat lasten makumieltymykset

13.04.2021 12:29

Palmian tuotekehitystiimissä kehitetään ammattitaidolla hyvänmakuista ja terveellistä päiväkoti- ja kouluruokaa. Lasten ja nuorten makumieltymysten lisäksi ruokalistalla maistuvat tuoreet ja vastuullisesti tuotetut raaka-aineet.

Palmian päiväkoti- ja kouluruoan suunnittelusta vastaa kuuden hengen idearikas tiimi, jolla on laaja kokemus ravintola- ja ruokapalvelutoiminnasta sekä vahva ravitsemusasiantuntemus.

– Päiväkoti- ja kouluikäisen lapsen ruokavalion suunnittelussa pohjana ovat korkealaatuiset raaka-aineet, houkuttelevat ruokalajit sekä ikäryhmäkohtaiset ravitsemussuositukset, kertoo tuotekehityspäällikkö Janne Häkkänen.

Päiväkoti- ja kouluruokailun monipuolisuuden takaa kuuden viikon kiertävä ruokalista. Listalla maistuvat lisäksi satokaudet, kalenterivuoden juhlasesongit, ruokaperinne ja erilaiset ruokateemaviikot, kuten esimerkiksi Itämeripäivä tai kaupunkien omat juhlaviikot.

Tuotekehityksessä panostetaan koulu- ja päiväkotiruoan maukkauteen ja ravitsemuslaatuun 

Päiväkotiruokailussa ja kouluruokailussa ruokalajien ja makumaailman on vastattava lasten ja nuorten makumieltymyksiä. Lisäksi niiden tulee soveltua laajoille asiakasryhmille. 

– Lasten ja nuorten suosioon ovat nousseet mausteisemmat maut ja kansainväliset ruokalajit, mutta myös tutuista perinteisistä ruoista halutaan pitää kiinni, Häkkänen kertoo.

Tärkeä työkalu tuotekehityksessä ovat lasten ja kouluikäisten ravitsemussuositukset, kertoo tuotantosuunnittelija Tiina Reentie

Suositusten tavoitteena on varmistaa päiväkotiruoan ja kouluruoan ravitsemuslaatu ja ohjata samalla lapsia ja nuoria terveelliseen, kasvispainotteiseen sekä ilmaston hyvinvointia tukevaan ruokavalioon.

Tuotantosuunnittelija Tiina Reentie
Tuotantosuunnittelija Tiina Reentie

Houkuttelevaa kasvisruokaa

Palmialla panostetaan tuoreisiin ja vastuullisesti tuotettuihin suomalaisiin raaka-aineisiin. Elintarvikehankintojen kotimaisuusaste on noin 79 %, jonka lisäksi suositaan eettisiä tuotantotapoja ja Reilun kaupan tuotteita.

Kasvisten käyttö on osa kestävää ja terveellistä lasten ruokavaliota, jonka vuoksi tuotekehityksessä on panostettu houkuttelevien ja täysipainoisten kasvisruokien kehittämiseen. 

– Kasvisruokien riittävästä proteiinisisällöstä huolehditaan käyttämällä monipuolisesti erilaisia kasviproteiinin lähteitä. Myös ilmaston kannalta tärkeän ruokahävikin vähentämiseksi on tehty aktiivisesti yhteistyötä asiakkaiden kanssa, Häkkänen kertoo.

Kasvisruoka

Lapsia ja nuoria osallistetaan tuotekehitykseen

Päiväkoti- ja kouluruokareseptien kehittäminen on monivaiheinen prosessi. 

– Ruoan maku, koostumus sekä mikrobiologinen säilyvyys testataan tarkasti. Lisäksi ruokia arvioidaan aistinvaraisesti monta kertaa, ennen kuin ne päätyvät ruokalistalle, kertoo Reentie.

Tuotekehitystiimi kuuntelee lasten ja nuorten mielipiteitä tarkalla korvalla. Kouluissa pidetään makuraateja, joissa oppilaat saavat arvioida ja antaa palautetta kehitettävistä ruoista. Lisäksi järjestetään toiveruokakyselyitä, joiden pohjalta kouluissa toteutetaan toiveruokaviikkoja. 

– Oppilaiden osallistaminen kouluruoan tuotekehitykseen on tärkeä osa nykypäivän ruokakasvatusta, Reentie muistuttaa.

Tavoitteena tyytyväiset asiakkaat

Asiakkaiden mielipiteitä seurataan Palmialla keräämällä päivittäispalautetta ja säännöllisillä asiakastyytyväisyyskyselyillä. Vanhemmilla on myös mahdollisuus antaa palautetta ja kehitysideoita. Lisäksi ekaluokkalaisten vanhemmat pääsevät koulujen alkaessa tutustumaan kouluruokailuun, joka tarjoaa erinomaisen pohjan yhteiseen keskusteluun ja ajatustenvaihtoon.

– Olemme kiitollisia suorasta palautteesta ja lasten rehellisyydestä. Palautteet käsitellään ja niillä on aidosti vaikutusta ruokalistaan. Tärkein tavoitteemme on, että meillä on tyytyväinen asiakaskunta, Häkkänen kertoo.

Tuotekehitystiimin tavoite on löytää onnistuneet ja parhaimmat ratkaisut jokaiselle arkipäivälle, sillä suomalaisella päiväkoti- ja kouluruokailulla on kauaskantoiset vaikutukset. Palmian pitkä kokemus julkisista ruokapalveluista vastaavana ruokapalvelutuottajana ja hallittu tuotantoprosessi mahdollistavat sen, että päiväkotiruoka ja kouluruoka voidaan toteuttaa asiakkaille kustannustehokkaasti räätälöiden ravitsemuksesta, mausta ja laadusta tinkimättä. 

– Tuotekehitystiimillemme on kunnia-asia, että lasten ruokahetki päiväkodeissa ja kouluissa on joka päivä maistuva ja virkistävä, Häkkänen ja Reentie toteavat.

Lue lisää ravitsemuksesta

Lue lisää Palmian vastuullisuudesta

Tutustu Kouluruoka-sovellukseen

(Pääkuvassa tuotekehityspäällikkö Janne Häkkänen, kuvaaja: Mika Levälampi)